KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO
KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO

Jest to już piąta odsłona Klubu Kobiet Rynku Finansowego. Po sukcesie pierwszego spotkania organizatorzy — trzy prestiżowe instytucje i organizacje rynku finansowego: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz CFA Society Poland uznały, że projekt należy kontynuować, ponieważ nadal istnieje potrzeba aktywizacji zawodowej kobiet oraz promocji rynku finansowego jako miejsca pracy o zróżnicowanym charakterze (ang. diversity).

Podczas spotkania w lutym gościem będzie William Tohmé, CFA, który pierwsze kroki zawodowe stawiał w finansach, oraz reżyser Kinga Dębska, autorka scenariuszy, wybitna profesjonalistka, artystka, a przede wszystkim żywiołowy, pełen pasji i energii człowiek. W programie znajdzie się na miejsce zarówno na wystąpienia indywidualnych prelegentów, jak i żywiołowe dyskusje. 

Zapraszamy również do zapoznania się ze stronami poświęconymi poprzednim spotkaniom w ramach naszego Klubu:
marzec 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
maj 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
wrzesień 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
listopad 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »

 

PROGRAM

 

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 28 lutego 2019 r. (czwartek)

17:30 Otwarcie rejestracji, networking, rozmowy kuluarowe    

18:00 Powitanie gości

Przedstawiciel Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland

18:10 Wystąpienie gościa honorowego

William Tohmé, CFA, Regional Head of Middle East and North Africa (MENA) at CFA Institute

18:50 Rozmowa z Kingą Dębską, scenarzystką i reżyserką

19:40 Koktajl

PRELEGENCI
Podczas spotkania wystąpią
Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
William Tohmé, CFA, jest szefem regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) w CFA Institute z siedzibą w Abu Dhabi. Zajmuje się między innymi utrwalaniem standardów etyki w branży zarządzania inwestycjami poprzez promowanie integralności i przejrzystości rynku finansowego wśród regionalnych regulatorów i decydentów. Przed dołączeniem do CFA Institute William był Dyrektorem ds. Rozwoju Instytucjonalnego w jednym z największych i najstarszych banków inwestycyjnych w USA - Lazard, gdzie rozwinął działalność na Bliskim Wschodzie, obejmującą Królestwo Arabii Saudyjskiej, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Oman, Egipt, Jordanię i Bahrajn. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora w instytucjach Bliskiego Wschodu, Alliance Bernstein Middle East. Ukończył studia na Université Paris II w dziedzinie finansów, rachunkowości i bankowości, a w 2009 r. uzyskał tytuł CFA. William płynnie posługuje się językiem angielskim oraz jest native speakerem języka francuskiego i arabskiego.

Jest znaną i cenioną autorką scenariuszy i reżyserem filmów fabularnych i dokumentalnych. Ukończyła reżyserię filmową w praskiej FAMU (Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague) i Japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Zanim zaczęła robić filmy, pracowała jako dziennikarka. Pani Kinga jest laureatką wielu znanych nagród festiwalowych (m.in. za "Hel", "Aktorka" oraz "Moje córki krowy") oraz III Nagrody PISF za scenariusz "Zabawa, zabawa" w konkursie "Script Pro". Należy do Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Prywatnie jest matką aktorki Marii Dębskiej.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej.

W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 - 2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999 - 2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty-sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo - dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego.

Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do Zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych. Prywatnie - zapalony brydżysta i szachista.

Członek Zarządu Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako Analityk Giełdowy w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje managerskie, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek zespołu doradczego.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
W przypadku pytań skontaktuj się z organizatorami

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:
Monika Grabek
Executive Director

Tel. 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org
www.cfapoland.org

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Za kilka miesięcy reprezentacja rynku funduszy obchodzić będzie swoje 20- lecie. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzone było ponad 263 miliardy zł.

Kontakt:
Ewa Madej
Dyrektor ds. Komunikacji

Telefon komórkowy: 783 590 814
Email: emadej@izfa.pl
www.izfa.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Giełda rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych. Od lutego 2012 r. częścią Grupy Kapitałowej GPW jest Towarowa Giełda Energii, na której dokonuje się obrót energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia i uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontakt:
Adrianna Rzeplińska

Telefon komórkowy: 665 350 364
Email: Adrianna.Rzeplinska@gpw.pl 

www.gpw.pl

PARTNER MEDIALNY